ASGBG.com
 
 
Advance Service Group обединява група от партньорски дружества, концентрирали в себе си богат опит във всяка от сферите им на дейност. Ние осигуряваме комплекс от услуги с цел оптимизиране на дейността на нашите клиенти и постигане на максимална ефективност, аутсорсвайки процеси от дейността им. Това дава възможност да се концентрират в пряката си дейност, оптимизирайки ресурси, с цел постигане на по-високи финансови резултати. Ние предлагаме прецизно обслужване, спазвайки най-високите стандарти за професионална етика, обективни качествени идеи, доверени съвети и здрав разум, с цел изграждане на трайни отношения, доверие и увереност.
 
       
Ние осигуряваме

Корпоративни съвети
Данъчни съвети
Счетоводни услуги
Процесуално представителство
Доверени адвокати
Лични и фамилни консултанти
Управление на риска
Контрол на вземанията – финанси и активи
Управление на недвижима собственост
Специализирани услуги в сферата на сигурността
Организация на продажби и логистика
Подготовка, оценка и мониторинг на проекти
Проучване на възможности за финансиране
Инвестиции в чисти технологии
Актуално

Партньори

Адвокатско дружество "Цанев и Иванова"
 
„Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД
 
„Ей Ес Джи Секюрити“ ООД
 
„Еф и Ел Консулт” ООД
 
„Ес и Ел Сълюшънс“ ООД
 
„Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД
 
„СТМ Сълюшънс“ ЕООД
 
„Рентакар Сървиз“ ЕООД
 
 
Начало | За нас | Услуги | Партньори | Кариери | Контакти
© 2012 ASGBG.com